Mộ Đơn Đá Hoa Cương Ghép 20 Phóng to

Mộ Đơn Đá Hoa Cương Ghép 20

Mộ Đơn Đá Hoa Cương Ghép 

Mã sản phẩm : DDG 20

Quy cách: 

+ Ngang : 1m

+ Dài : 2m4

Vật liệu: đá hoa cương Đen Ấn Độ - Xanh Ấn Độ